MENU

Technologie PolystyreneLoop obdržela prestižní cenu

Technologie PolystyreneLoop obdržela prestižní cenu
Závod PolystyreLoop, sídlící v nizozemském Terneuzenu

První továrna na zpracování odpadního stavebního pěnového polystyrenu v Evropě - PolystyreneLoop, obdržela prestižní ocenění Inovátor roku v kategorii malých a středních firem. Slavnostní vyhlášení soutěže pod záštitou nezávislé agentury ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) proběhlo v online podobě 16. listopadu 2021.

Závod PolystyreLoop, sídlící v nizozemském Terneuzenu, spustil provoz 16. června letošního roku. Technologie je schopna ročně zrecyklovat 3300 tun demoličního odpadu z pěnového polystyrenu pocházejícího ze stavebnictví, čímž ověřuje technickou, environmentální a ekonomickou proveditelnost nového recyklačního procesu, v němž lze pěnový polystyren obsahující retardér hoření HBCDD[1] plně začlenit do oběhového hospodářství místo toho, aby se z oběhu vytratil. „Asociace evropských výrobců expandovaného pěnového polystyrenu (EUMEPS) iniciovala výstavbu závodu PolystyreLoop, využívajícího fyzikálně chemickou recyklaci odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření HBCDD. Retardér hoření se v Evropě používal pro aplikace pěnového polystyrenu v izolacích budov do roku 2015 a následně byl nahrazen typem, který nemá perzistentní vlastnosti. Likvidace odpadu z pěnového polystyrenu s retardérem hoření byla před spuštění PolystyreneLoop povolena pouze spalováním, pěnový polystyren je přitom sto procentně recyklovatelným materiálem, “ vysvětluje František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR. Na financování výstavby závodu se podílelo více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu, včetně českého Sdružení EPS.

Technologie PolystyreneLoop byla po necelém půlce provozu oceněna, jako Inovátor roku v kategorii malých a středních firem, v prestižní soutěži nezávislé mezinárodní agentury ICIS, která je již více než 150 let aktivní v oblasti informací o chemickém trhu. Agentura byla založena v roce 1871 ve Spojených státech amerických a původně se zabývala analýzou cen jednotlivých komodit. Postupně expandovala do celého světa a rozšířila své aktivity i na nové produkty, jako např. plasty a průmyslová hnojiva. Agentura pravidelně oceňuje inovativní projekty v oblasti v chemického průmyslu.

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 procent trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz

Informace o recyklaci pěnového polystytenu na: www.recyklujemepolystyren.cz

[1] Retardér hoření HBCDD se pro aplikace EPS ve stavebnictví používal ke snížení hořlavosti více než 50 let. Pro své možné persistentní vlastnosti byl zařazen mezi tzv. POP látky, které řeší celosvětově Stockholmská úmluva. Signatáři této úmluvy dospěli v květnu 2014 k rozhodnutí o zákazu dalšího používání této látky ve všech aplikacích. Evropští výrobci EPS postupně nalezli stejně účinnou náhradu v retardéru hoření Polymeric FR, který nemá POP vlastnosti. V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1.října 2015. Zdroj: https://www.izolace-info.cz/aktuality/21010-nakladani-s-odpadnim-penovym-polystyrenem-eps-obsahujicim-hexabromcyklododekan-a.html