MENU

Univerzální řešení pro různé metody dávkování kapek

Univerzální řešení pro různé metody dávkování kapek
„Dosing Hub“ – systémové řešení pro měření kontaktních úhlů

S novým příslušenstvím „Dosing Hub“ představuje firma KRÜSS systémové řešení pro měření kontaktních úhlů navržené pro automatické dávkovací sekvence s až třemi různými dávkovacími jednotkami. Systém umožňuje provádět s vysokou rychlostí a přesností analýzy smáčivosti s až čtyřmi kapalinami a zvládá složité měřicí úkoly se speciálními dávkovacími jednotkami.

Významné úspory času při automatických analýzách smáčivosti

Úspěšnost aplikací povrchových úprav a lepení, stejně jako řada dalších povrchových procesů, závisí na smáčivosti. Příslušnými parametry jsou kontaktní úhel a volná povrchová energie (Surface free energy SFE), které se určují s pomocí kapek jedné nebo více kapalin, nadávkovaných na povrch materiálu. Automatizace dávkování v posledních letech pokročila a zjednodušila sériové testování materiálů. Avšak často složitá výměna kapalin a pomalé polohování a dávkování bylo neuspokojivé a vedlo k časovým ztrátám. Dosing Hub tyto úkony výrazně zjednodušuje a zrychluje.

Dosing Hub šetří čas rychlou výměnou kapalin a okamžitým přesunem dávkovací jednotky do naprogramované polohy. Systém navíc pracuje s unikátním dvojitým dávkovacím modulem Liquid Needle, který umožňuje provádět určování volné povrchové energie v řádu sekund. Kombinací tohoto systému s až dvěma dávkovacími systémy se stříkačkami může být provedeno určení volné povrchové energie i se čtyřmi kapalinami v krátkém čase. Další výhodou je přímé dávkování bez hadiček, což předchází rušivým vzduchovým bublinám a minimalizuje kontakt kapalin s různými materiály.

Plynulý měřicí proces i se speciálními dávkovacími jednotkami

Neobvyklé problémy vyžadují neobvyklá dávkovací řešení – například může být potřeba řídit teplotu kapaliny, aby byly simulovány podmínky co nejpodobnější reálnému procesu. Dosing Hub je navržen tak, aby byl schopen přesně polohovat i takovéto masivní dávkovací moduly. Velkou dávku flexibility poskytuje při kombinaci s dávkovacími jednotkami se stříkačkami nebo s modulem Liquid Needle. To znamená, že jak rutinní měření, tak i speciální měřicí úlohy mohou být prováděny střídavě beze změny konfigurace přístroje.

Dosing Hub je k dispozici pro analyzátory tvaru kapek KRÜSS DSA30 a DSA100 a může být nainstalován i na starší přístroje.

www.kruss-scientific.com