MENU

V litvínovském Chemparku instalovali dvě obrovské výrobní kolony

V litvínovském Chemparku instalovali dvě obrovské výrobní kolony
Instalace dvou rektifikačních kolon za pomoci jeřábu

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol se připravuje na uvedení nového produktu na trh. Dostavba jednotky na výrobu dicyklopentadienu (DCPD) v litvínovském závodě se očekává v první polovině roku, přičemž nyní generální kontraktor výstavby nainstaloval za pomoci jeřábu dvě rektifikační kolony. V nich bude při výrobním procesu docházet k destilaci konečného produktu DCPD na požadovanou čistotu. Technologii vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Produkt bude mít širokou škálu využití v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektrotechnice či lékařství a farmacii. Investice do výstavby nové výrobní jednotky dosahuje 831 milionů Kč.

V sobotu jsme úspěšně instalovali rektifikační kolony, které jsme v uplynulých dvou měsících transportovali od výrobce do našeho závodu. Největší kolona je vysoká 33,9 metru a váží 33 tun, proto jsme museli použít vysoký jeřáb. Na celou akci jsme se připravovali několik měsíců a jsme velice rádi, že instalace proběhla bez komplikací, “ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodává: „Výstavba výrobní jednotky DCPD se vyvíjí podle plánu, do zkušebního provozu ji chceme uvést v červnu, abychom ve třetím čtvrtletí tohoto roku nový produkt již vyráběli a dodávali na evropský trh.

04-ORLENUnipetrol-DCPD-instalaceKapalný uhlovodík dicyklopentadien bude vyráběný technologií, kterou vyvinuli výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Produkt bude mít širokou škálu využití v automobilovém průmyslu, stavebnictví, elektrotechnice či lékařství a farmacii. Bude využitelný pro další výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě lepidel, barviv, automobilových a lodních komponentů, optických vláken, speciálních čoček, lékařských komponent, obalových materiálech či sanitárních výrobcích do kuchyní a koupelen a podobně.

Technologický proces izolace DCPD z tzv. lehkého pyrolýzního benzinu byl vyvinut v rámci dlouhodobého strategického projektu využití vedlejších produktů Ethylenové jednotky. „Cílem projektu bylo nalézt způsob izolace uhlovodíků, které jsou produkovány jako vedlejší produkty ve výrobních jednotkách petrochemie, mají vyšší přidanou hodnotu a jsou zároveň dobře uplatnitelné na trhu. DCPD je právě jedním z takových příkladů. Společně s týmem prof. Josefa Paška z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsme navrhli vhodný způsob výroby a vypracovali technologii na izolaci DCPD v širokém rozmezí komerčních kvalit, přičemž instalovaná kapacita bude představovat přibližně 25 % celkové produkce v Evropě, “ vysvětluje Tomáš Herink.

02-ORLENUnipetrol-DCPD-instalace

Na globálních trzích je po kapalném uhlovodíku DCPD vysoká poptávka. „V Evropě je v současné době deficit výrobních kapacit a do roku 2030 očekáváme navýšení poptávky o dalších dvacet procent, na amerických trzích o čtyřicet procent a na asijských trzích dokonce o šedesát procent. Proto jsme se rozhodli investovat do výstavby vlastní technologie výroby DCPD, “ uzavírá Tomáš Herink.

Pro zajištění nové výroby zřídil ORLEN Unipetrol v litvínovském Chemparku dvacet pracovních míst. Zaměstnanci se tak již intenzivně školí na pilotní destilační jednotce a rovněž na tréninkovém simulátoru výrobny, který umožňuje simulovat ustálený provoz pro různé kvality DCPD a rovněž uvedení výroby do provozu či její odstavení. Po ukončení výcviku operátorů v červnu 2022 bude tréninkový simulátor využíván plnohodnotně jako další stanoviště Tréninkového centra. Rovněž bude sloužit pro praxe a stáže středoškolských a vysokoškolských studentů.

www.orlenunipetrol.cz