MENU

Ve Slaném byla představena technologie recyklace expandovaného polystyrenu

Ve Slaném byla představena technologie recyklace expandovaného polystyrenu
Provozu BEWI Circular ve Slaném

Pět předních uživatelů recyklovaných plastů z České republiky, Velké Británie, Německa, Nizozemí a Polska se setkalo s delegací společnosti BEWI Circular, která patří k předním evropským průkopníkům technologie recyklace v uzavřeném cyklu. V provozu BEWI Circular ve Slaném společnost představila technologii recyklace EPS (expandovaného polystyrenu) na rGPPS (recyklovaný polystyren), který může být využit znovu a znovu, ať už jako izolace, nebo jako obalové řešení.

Cílem těchto setkání je připravit se na termín EU do roku 2025, kdy musí být 65 % plastových obalů recyklovatelných, " uvedl Aljosa Krizman, generální ředitel společnosti BEWI Circular. „Je velmi pozitivní, že český průmysl podniká včasné kroky v oblasti obalů jako součást závazků firem v oblasti ESG. Není to však překvapivé - Česká republika je v oblasti udržitelnosti již dlouho napřed.

Zprovoznění konceptu uzavřeného cyklu však není snadné. Většina společností chce řešení pro udržitelnost implementovat, nicméně realizace může přinášet mnohé výzvy. V BEWI Circular máme potřebnou technologii i vybavení a jsme tedy schopni tuto práci pro partnery a zákazníky udělat, “ dodává.

Recyklace je dnes v celé Evropě jedním z bodů agendy vysokého managementu. Revize směrnice 94/62/ES o obalech a odpadech v rámci balíčku EU o oběhovém hospodářství nařizují do ledna 2030 recyklaci všech obalových materiálů vstupujících na trh a vyžadují, aby byly do ledna 2035 recyklovatelné v plném měřítku. 65 % plastových obalů má být recyklovatelných už do roku 2025.

České firmy zkoumají možnosti recyklace obalových materiálů a podnikají aktivní kroky mnohem dříve, než by musely, což je skvělé vidět, " říká Artem Ocheretin, generální ředitel společnosti BEWI Czechia. „V BEWI jsme prvními zastánci přístupu uzavřeného cyklu recyklace a dnes sbíráme a recyklujeme více použitého EPS než kterákoli jiná izolační společnost v Evropě. Abychom mohli vytvořit udržitelnější budoucnost, kde se šetří zdroje a znovu používají a recyklují plasty, je klíčová kooperace.

 www.bewi.com