MENU

Ve Spolaně instalovali výměník rekuperace odpadního tepla

Ve Spolaně instalovali výměník rekuperace odpadního tepla
Instalace výměníku tepla ve Spolaně

Výměník tepla určený k rekuperaci odpadního tepla o celkové hmotnosti 62 tun byl v neratovické Spolaně usazen na své cílové umístění. Instalace deset metrů dlouhého na čtyři metry širokého zařízení je součástí postupné modernizace výroby kyseliny sírové za bezmála jednu miliardu korun.

„Práce na přepravě a instalaci takto velkého zařízení je zapotřebí vždy velmi pečlivě naplánovat. Samotná modernizace kyseliny sírové je rozložena do samostatných etap a její dokončení je plánováno na přelom roku 2025 a 2026, “ říká Piotr Kearney, pověřený jednatel pro Spolanu.

Výměník byl dovezen do neratovického výrobního závodu v polovině ledna z německého Hamburku jako nadměrný náklad. Jeho přeprava na více než 600 km cestě vyžadovala vzhledem k jeho rozměrům zvláštní podmínky pro transport, které zahrnovaly jízdu v přesně stanovených koridorech a časech, aby nebyla omezena plynulost dopravy.

Mohutné zařízení je specifické také svými rozměry. Instalovaný výměník s více než deseti metry na délku a takřka čtyřmi metry na výšku, bylo pro usazení na své konečné místo, odkud bude dále sloužit pro provoz jednotky výroby kyseliny sírové, nutné vyzdvihnout speciálními jeřáby. S celkovou hmotností 62 tun se jedná o jedno z nejmohutnějších částí zařízení, které se bude ve Spolaně v rámci modernizace výroby kyseliny sírové instalovat. V další fázi projektu v průběhu března byla instalována další zařízení jako ekonomizér, pec či čtyřicetitunový parní superohřívač. Investice v celkové hodnotě jedné miliardy korun splňuje politiku udržitelného investování, které se řídí environmentálními, sociálními a správními kritérii (ESG).

Kyselina sírová se používá v procesu těžby a zpracování některých rud a nerostů, při výrobě autobaterií nebo během úpravy některých povrchů leptáním. Dále se používá také při průmyslovém čištění a své místo má i v laboratořích coby důležitá laboratorní chemikálie. Ve Spolaně se koncentrovaná kyselina sírová používá k výrobě kaprolaktamu. Tento produkt je nezbytný pro výrobu silonu, nylonu či perlonu a při následném použití zejména v textilním a oděvním průmyslu. Pro svou pružnost se uplatňuje například při výrobě sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví.

www.orlenunipetrol.cz