MENU

Wood PLC získala zakázku na zpracování vysoce čistého manganu pro Chvaletice Manganese Project v ČR

Wood PLC získala zakázku na zpracování vysoce čistého manganu pro Chvaletice Manganese Project v ČR
Skládky hlušiny ve východočeských Chvaleticích

Společnost John Wood Group PLC získala zakázku pro největší evropský závod na zpracování vysoce čistého manganu v rámci projektu Chvaletice Manganese Project v České republice. Wood dodá inženýrské a projektové řešení (Feed) a řešení EPCM.

Mangan je považován za základní minerál používaný ve většině lithium-iontových baterií a Evropská komise jej nedávno zařadila na seznam kritických minerálů. Lokalita Chvaletice je jediným významným identifikovaným zdrojem manganu v Evropské unii. Předpokládá se, že poptávka po manganu se v příštích deseti letech zvýší téměř osmkrát v reakci na dramatický nárůst počtu elektromobilů, což činí potřebu udržitelných těžebních řešení kritickou.

Dr. Matthew James, prezident a generální ředitel společnosti Euro Manganese, řekl: „Jsem velmi potěšen, že můžeme spolupracovat s tak kvalitní inženýrskou firmou. Těšíme se na vybudování špičkového závodu na výrobu vysoce čistého manganu, který je nezbytnou součástí většiny lithium-iontových baterií. Společně pracujeme na pokroku v globální energetické transformaci.

Kombinovaná smlouva FEED a EPCM má dobu trvání přibližně čtyři roky a bude realizována ve spolupráci projektových týmů společnosti Wood v australském Perthu a italském Miláně.

John Wood Group PLC, běžně známá jako Wood, je britská nadnárodní inženýrská a konzultační společnost se sídlem v Aberdeenu ve Skotsku.

Historie manganu ve Chvaleticích

Přítomnost manganu a železných minerálů byla poprvé zaznamenána v blízkosti dnešní obce Chvaletice v osmnáctém století. Sporadicky lokalizované těžby chvaletického naleziště se uskutečnily na počátku 20. století. Počínaje 30. léty byl z rudy získáván mangan a tato ruda byla dopravována do oceláren v Československu a Německu. V letech 1951 a 1975 se těžba zaměřila na získávání pyritu na výrobu kyseliny sírové pro různé průmyslové účely. Odpadem z těchto operací vznikly postupně tři stávající chvaletické haldy tvořící ložisko. Tyto haldy byly sanovány vrstvou ornice a v letech 1975 až 1983 zde byly vysázeny stromy. 

Na konci osmdesátých let provedla společnost Bateria Slaný, tehdejší československý státní výrobce baterií, rozsáhlé studie hlušiny k určení proveditelnosti výroby oxidu manganičitého pro využití v suchých bateriových článcích. Přestože studie potvrdily velký ekonomický potenciál v obsaženém uhličitanu manganatém, další práce byly zastaveny po změně politického režimu v Československu v roce 1989. Ložisko nebylo využíváno do září 2014, kdy byla těžební práva udělena české skupině firem. Práva na projekt byla poté konsolidována ve společné holdingové společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o.

V květnu 2016 společnost EMI nabyla 100 % vlastnictví společnosti Mangan Chvaletice, s.r.o., české společnosti, která je držitelem průzkumných práv k ložisku manganu ve Chvaleticích.

Euro Manganese Inc. (EMI) je soukromá kanadská společnost zaměřená na vývoj nového zařízení pro výrobu vysoce čistého manganu, založeného na recyklaci ložisek hlušiny nacházejících se v České republice.

Rozvojem projektu „Mangan Chvaletice“ se snaží v srdci Evropy zavést spolehlivého výrobce vysoce čistého elektrolytického manganu a síranu manganatého a uspokojit tak potřeby špičkových výrobců lithium-iontových baterií, legovaných ocelí a hliníkových slitin.

Více na www.mn25.cz