MENU
CHEMAGAZÍN 1/2020

CHEMAGAZÍN 1/2020

Vyšlo: Února 2020
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 36
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Tepelné procesy

Nový způsob výroby ovocných destilátů řízenou rektifikací
Příspěvek o pokroku v technologii výroby ovocných destilátů.

Diana 700: ASTM D86 – program testování způsobilosti ASTM pro destilaci motorového benzínu
Společnost Anton Paar dosáhla přesvědčivých výsledků při účasti v programu testování způsobilosti ASTM, v němž se testoval vzorek motorového benzínu MG 1808 pomocí destilačního přístroje Diana 700.

Nejpřesnější měření adsorpčních izoterem prováděné za extrémních podmínek
Představení technologie vah s magnetickou spojkou, která umožňuje určovat hmotnost s vysokým rozlišením za vysokých tlaků a teplot díky použití odolných měřicích komor.

Za hranice konvenční infračervené spektroskopie – využití FTIR spektrometrů ve FIR a NIR oblastech
V příspěvku se podíváme na aplikace a na nová a zcela unikátní instrumentální řešení týkající se využití FTIR spektrometrů ve FIR a NIR oblastech.

Jak kontrolovat kvalitu recyklovaných plastů
Diferenční skenovací kalorimetrie jako rychlý, spolehlivý a snadný způsob kontroly kvality recyklovaných plastových materiálů ve výrobě.

Používání pěnových hasicích koncentrátů na bázi PFC je životu nebezpečné
Česká vláda se na svém zasedání v loňském roce připojila k odbornému názoru světových vědeckých autorit, který považuje pěnové hasicí koncentráty obsahující fluorkarbonové sloučeniny za nebezpečné nejen pro lidské životy, ale i za ohrožení vůbec veškerého života na zemi. Příspěvek shrnuje historii využití pěnových hasicích koncentrátů obsahujících fluorkarbonové sloučeniny a současnou nabídku zcela ekvivalentních bez fluorových hasebních koncentrátů.

Profesorka Jana Hajšlová: Bez elánu a sebevědomí úspěchu nedosáhnete
Rozhovor s profesorkou Janou Hajšlovou z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze o tom, co stojí za jejím úspěchem, na jakých projektech aktuálně se svými kolegy pracuje, nebo o tom, jak motivuje své studenty.

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

OPTIC INSTRUMENTS – FTIR, NIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy
ANTON PAAR – Destilační analyzátor
MESSE MÜNCHEN – Veletrh analytica 2020
RMI – Přístroje pro termickou analýzu
HELAGO-CZ – Teplotní laboratorní technika
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Váhy s magnetickou spojkou
METTLER TOLEDO – Interaktivní webináře
MERCI – Teplotní laboratorní technika
NETZSCH ČR – Přístroje pro tepelnou charakterizaci materiálů
CHROMSPEC – Mikrovlnný rozkladný systém
INTERTEC – Vysokotlakové reaktory
ČSCH – 72. Sjezd chemiků
CEMC – TVIP 2020
SSCHI – 47. konference SSCHE
ČSCHI – ICCT 2020
VELETRHY BRNO – MSV 2020
MERCK – Anorganické reagencie a