MENU
CHEMAGAZÍN 1/2021

CHEMAGAZÍN 1/2021

Vyšlo: Února 2021
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 36
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Tepelné procesy

Výroba ultra čistých kyselin pro stopovou analýzu podvarovou destilací 
Postup výroby vlastní ultra čisté kyseliny pomocí purifikačních systémů Savillex DST-1000 a DST-4000 s využitím principu podvarové destilace.

Nová řada termických analyzátorů NEXTA® DSC firmy Hitachi High-Tech ­
Hitachi High-Tech divize termické analýzy nedávno uvedla na trh novou řadu diferenciálních skenovacích kalorimetrů NEXTA DSC pro pokročilý vývoj materiálů a kontrolu jejich kvality.

Společná TGA-FTIR analýza – kombinace, která dává smysl 
V příspěvku je popsán synergický efekt vyplývající z kombinace TGA a FTIR techniky, dále je popsáno oficiální couplingové řešení FTIR spektrometrů Bruker Optics s termogravimetry firmy Netzsch a v poslední části je ukázáno, jak tento coupling funguje v případě analýzy vícesložkových plastů.

Aplikační možnosti lyofilizace a příklady současné instrumentace 
Přehled základních benefitů a aplikací lyofilizace a příklady jejího využití v analytických laboratořích, kde velmi efektivně pomáhá předpřipravit celou řadu vzorků pro další zpracování a analýzy

Červená proti chemickým rizikům – SHIELDSKIN CHEM™ NEO NITRILE™ 300 
Představení nové řady jednorázových ochranných rukavic SHIELDskin CHEM™, které byly vyvinuty, aby bezpečně zajišťovaly uživatelům vysoký standard, komfort a ochranu.

Testování sorbentů pomocí přístroje RuboSORP BTC/PSA 
Přístroj RuboSORP BTC/PSA jako flexibilní a výkonný nástroj pro studium sorbentů a sorpčních procesů.

SmartVent – Automatické vakuové sušení od firmy Binder  
Všechny modely vakuových sušáren firmy Binder jsou nyní vybaveny novou funkcí SmartVent. Jedná se o automatické určení a ukončení procesu sušení, které šetří čas obsluhy a také zabraňuje zbytečnému tepelnému namáhání vzorků.

Superkritická voda mě fascinuje 
Rozhovor s doc. Janem Macákem, vedoucím Ústavu energetiky VŠCHT v Praze o jeho výzkumu v oboru jaderné energetiky a fascinaci superkritickou vodou. 

A množství dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

P-LAB – Ochranné rukavice
SHIMADZU – ICPMS systém
ANALYZÁTORY VODY – Měření a řízení chemických režimů
SPECION – Pronájem DMA zařízení
HPST – Mkrovlnný rozklad
OPTIC INSTRUMENTS – FTIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy
NETZSCH ČR – Spojení STA - FTIR
PRAGOLAB – Termická analýza
SPECION – Termická analýza
HELAGO-CZ – Vakuové sušárny a testovací komory
PRAGOLAB – Lyofilizátory a centrifugy
MERCI – Chladič
CHROMSPEC – Mikrovlnná muflová pec
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor sorbentů
SPECION – Nová technologie chlazení testovacích komor
INTERTEC – Elektrická vícemístná tavička
SSCHI – Konference SSCHE
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva
MERCK – Coulometrická činidla