MENU
CHEMAGAZÍN 1/2022

CHEMAGAZÍN 1/2022

Vyšlo: Února 2022
Náklad: 3300 ks
Počet stran: 48
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Tepelné procesy

Nová FTIR-QCL technologie: Revoluce v infračerveném zobrazování

S rokem 2022 přichází na trh i unikátní mikroskop HYPERION II, který jako jediný přináší kombinaci technik optické mikroskopie, QCL mikroskopie a FTIR
spektroskopie.

Využití aktivního systému dálkové detekce plynů pro studium polutantů z chovů hospodářských zvířat

Dalším přístupem využití moderní FTIR spektroskopie, která nám nabízí kvantativní analýzu organických a anorganických látek v plynném prostředí při statickém, jakož i kontinuálním vzorkování, je systém dálkové detekce plynů.

Co včely dávají – pohledem infračervené spektrofotometrie

Tento článek prozradí, jak pomocí bezkonkurenčního FTIR spektrofotometru Shimadzu analyzovat obsah včelích produktů.

100 let polarografie a její vliv na moderní elektroanalytické metody a jejich využití v praxi

Inovace v optice – příležitost pro český průmysl

Report z odborného workshopu, který uspořádal v závěru roku 2021 Český optický klastr, na kterém se prezentovaly možnosti využití optiky napříč obory, a to na
příkladu vybraných výzkumných, vývojových a výrobních praktických spoluprací.

Využití DSC analýzy při recyklaci plastů

V příspěvku je popsáno využití diferenciální skenovací kalorimetrie jako metody ke studiu tepelných vlastností materiálů, jakými jsou body tání, skelné přechody a krystalizace polymerů.

Anizotropie – důležitý faktor při návrhu vysoce výkonných kompozitních součástí

Uveřejněná studie ukázala důležitost analyzování koeficientu tepelné roztažností vysoce účinných kompozitních materiálů založeného na směru vláken.

Využití CO2 při progresívní druhotné těžbě ropy z břidlic

V této práci jsou studovány změny smáčivosti a objemová expanze při vstřikování CO2 do systémů složených břidlic bohatých na organické složky, vodu a modelovou ropu.

Profesor Tomáš Wágner: Americký patent se nedá koupit jak houska v krámě

Rozhovor s jedním z našich excelentních vědců profesorem Tomášem Wágnerem z Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, který získal unikátní a prestižní americký patent na svůj paměťový záznam informací.

Dále z obsahu:

  • Nanotechnologie ponáhají vyšší prosperitě
  • Mitoxantron – Modrý zázrak ze Synthesie pomáhá proti rakovině
  • KBF-S ECO klimatická komora Binder, ekologické a ekonomické řešení pro standardní aplikace
  • Rozkladné bloky LabTech

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

OPTIK INSTRUMENTS – Mikroskop
METROHM – Demonstrační laboratoř
MEMMERT – Klimatická komor
SHIMADZU – FTIR spektrofotometr
CHROMSPEC – Mikrovlnný rozkladný systém
SPECION – Přístroj pro charakterizaci tepelné vodivosti
TRIGON PLUS – Přístroje pro laboratorní a poloprovozní tepelné procesy
SPECION – Kalorimetr
PRAGOLAB – DSC analyzátory
MERCI – Tepelná laboratorní technika
HPST – Rozkladné systémy
NETZSCH – Přístroje pro termickou analýzu a reologii
UNI-EXPORT – Vysokotlaký goniometr
SPECION – Zkušební komory
LECO – Analyzátory tepelných procesů
LABO-MS – Laboratorní váhy
HELAGO-CZ – Klimatické komory
FILTECH – Veletrh filtračních technologií
ICCT – Chemicko-technologická konf.
SSCHE – Chemicko-inženýrská konf.
Pigmenty a pojiva – Konference
LABOREXPO – Veletrh anayltické, měřicí a laboratorní techniky
MERCK – Rozpouštědla