MENU
CHEMAGAZÍN 2/2019

CHEMAGAZÍN 2/2019

Vyšlo: Dubna 2019
Náklad: 4000 ks
Počet stran: 60
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Kapaliny

Upravit přírodní vodu na pitnou je věda
Rozhovor s hydrochemikem a ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR  Martinem Pivokonským, kde hledat stále účinnější a bezpečnější metody, jak vodu upravit a odstranit z ní znečišťující látky přírodního i umělého původu, abychom ji nakonec mohli bez obav pít.

Regenerace čisticích roztoků v mlékárenství pomocí integrovaných membránových procesů
Příspěvek řeší specifický problém související s regenerací odpadních vod vznikajících při CIP čištění zařízení v mlékárenských provozech.

Separace kyselin od solí z roztoků pomocí aplikace difúzní dialýzy
Experimentální ověření možnosti využití difúzní dialýzy při oddělování kyselin z odpadních loužicích lázní.

Tubulární anionvýměnné membrány pro kataforézní boxy
Porovnání vlastností a uplatnění rozdílných typů anionvýměnných membrán v kataforézním boxu.

Analýza stability koncentrovaných emulzí přírodních agrochemikálií přístrojem Formulaction Turbiscan®
Příspěvek prezentuje studii, která potvrdila, že použitá metoda je rychlým a jednoduchým nástrojem pro ověření stability koncentrovaných emulzí používaných v agrochemii.

Rychlá metoda pro studium vlivu teploty na chemické reakce
Současné měření vzorků při čtyřech různých teplotách přináší významnou úsporu času s pomocí spektrofotometru Cary 3500 Multizone UV-Vis.

Analýza směsí za účelem detekce návykových látek pomocí ručního Ramanova spektrometru Cora 100
Příspěvek shrnuje výsledky měření směsi kokainu a laktózy s pomocí systému Cora 100 od společnosti Anton Paar, který dokáže snadno identifikovat směsi drog a příměsí.

Motivace k chemii již od mateřské školy
Prezentace výukové soupravy pomůcek „Tajemství přírodovědy v pokusech“, která umožňuje 57 pokusů k tématům poznávání světa okolo nás již v mateřské škole.

  • 2019: Rok 60. výročí Nobelovy ceny Jaroslava heyrovského
  • Milli-Q® IG 7003/7005/7010/7015 - plně integrovaný systém pro přípravu laboratorní vody
  • Shimadzu Corp. uvedl novou řadu NEXERA UHPLC s analytickou inteligencí
  • LAQUAtwin - laboratoř v kapse
  • Shimadzu nabízí řešení v omezování nebezpečných látek: RoHS II - screening ftalátů v elektrických a elektronických zařízeních
  • Úchvatná řada iontových chromatografů Thermo DIONEX
  • Nový Flash preparativní chromatograf BIOTAGE SELEKT
  • Mějte hladinu pod kontrolou
  • Chemie patří k životu - rozhovor s Přemyslem Anteckým, BorsodChem MCHZ
  • K chemickým robotům jsem se dostal přes prací prášky - rozhovor s Františkem Štěpánkem, VŠCHT Praha

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SHIMADZU – Nový UHPLC systém
METROHM – Ruční Ramanovy analyzátory
ANTON PAAR – Ramanův ruční spektrometr
ENDRESS+HAUSER – Kolorimetrické analyzátory
CZEMP – Konference MEMPUR 2019
P-LAB – Připravené roztoky pH pufrů
SHIMADZU – Nový UHPLC systém
MERCI – Oběhové chladiče
ANALYTIKA – Pipety a referenční materiály
ČERPADLA KOUŘIL – Peristaltická čerpadla
CHROMSPEC – Analyzátor kontaktního úhlu
LEWA – Bezucpávková čerpadla
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor stability emulzí
HPST – UV-Vis spektrofotometr
PRAGOLAB – Sleva na vialky
TECHNOPROCUR CZ – Analyzátory a procesní měření
DINEL – Měření hladin a průtoků
DENIOS – Sklady nebezpečných látek
MEMSEP – Zdroj laboratorní vody
INTERTEC – Refraktometry
SKALAR – Kolorimetrický analyzátor
POKORNÝ – Mechanické ucpávky
PRAGOLAB – Discovery day 2019
TBA – Plastové obaly
SPŠCH Pardubice – Vzdělávací program
ČSPCh – Konference ICCT 2019
Slovenská spoločnosť chemického inžnierstva – Konference SSCHE 2019
Filtech Exhibitions Germany – Veletrh FILTECH 2019
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2019
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2019

VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Systém pro přípravu velmi čisté vody