MENU
CHEMAGAZÍN 3/2018

CHEMAGAZÍN 3/2018

Vyšlo: Června 2018
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 40
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Výběr z obsahu vydání: Plyny

Stav chemického průmyslu v ČR v roce 2017
Vývoj chemického průmyslu v České republice v roce 2017.

Příprava na zpřísnění emisních norem pro nesilniční pojízdné stroje
Praktické informace o nové evropské emisní legislativě.

Inertizace chemických výrob a skladů dusíkem
Text blíže seznamuje s použitím dusíku jako média pro inertizaci skladů a výrobních technologií.

Využití FTIR spektrometrie pro online analýzu plynných směsí
Popis hardwarového i softwarového řešení inovativního FTIR spektrometru Matrix-MG uzpůsobeného pro analýzu plynů, tedy především kvantifikaci jednotlivých složek v reálném čase s citlivostí až na jednotky ppb. Konkrétní využití přístroje je předvedeno na příkladu real-time analýzy výfukových plynů z motoru automobilu.

Vývoj plně automatického amoniového IRMS-TPD analyzátoru
V článku jsou prezentovány funkce a analytický výkon analyzátoru firmy BEL Japan Inc. pro konvenční TPD experimenty a několik získaných výsledků.

Stanovení celkového obsahu síry v LPG a CNG pomocí UV-fluorescence
Analýza síry s použitím analyzátoru XPLORER-S.

Inteligentní síťově integrovaná laboratoř budoucnosti – Lab 4.0
Vize konceptu Lab 4.0.

Mezifázová reologie: Nový přístroj pro analýzu oscilujících kapek roztoků surfaktantů
Představení nového přístroje firmy KRÜSS pro měření mezifázové reologie Drop Shape Analyzer – DSA30R

  • Průmysl 4.0 vtrhl i mezi čerpadla
  • Nové modely hmotnostních detektorů Thermo Scientific ISQ 7000 a TSQ 9000 pro plynovou chromatografii
  • Alpha300 RI - Nový invertovaný konfokální Ramanův mikroskop
  • Revoluce v UV-VIS spektroskopii - rychlost, přesnost a citlivost = Shimadzu UV-1900
  • H-GENIE - Zcela nový generátor vodíku čistoty 4.0 až do tlaku 100 bar
  • Mezifázová reologie: nový přístroj pro analýzu oscilujících kapek roztoků surfaktantů

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS - Speciální plyny
CHROMSERVIS - Analýza mikotoxinů a bisfenolu A
SHIMADZU – Plynový chromatograf
PRAGOLAB – Discovery days
ČSBMB – FEBS 2018
P-LAB – Rozpouštědla pro UV/IR
MERCI – Rozvody médií v laboratoři
HENNLICH – Variabilní čerpadla
SCANLAB – Kalibrace pipet
MESSER – Technické plyny
OPTIK INSTRUMENTS – Spektrometry a mikroskopy
INTERTEC –  Automatická vakuová odparka
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor katalyzátorů
CHROMSPEC – Suchá vývěva
TECHNOPROCUR CZ – Analyzátor plynů
TBA – Plastové obaly
ÚOCHB AV ČR – Česká lipidomická konference 2018
ČSCH – Sjezd chemických spol. 2018
Spektroskopická spol. J. M. MARCI – Škola MS 2018
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2018
MERCK – Monitorování prostředí v izolátorech