MENU
CHEMAGAZÍN 3/2019

CHEMAGAZÍN 3/2019

Vyšlo: Června 2019
Náklad: 3800 ks
Počet stran: 60
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Plyny

Vývoj membránové separace plynů od mebrán po aplikaci
Příspěvek představuje proces membránové separace plynů z pohledu výzkumu a vývoje membránových dutých vláken, membránových modulů a jejich využití v konkrétních aplikacích.

Měření velikosti a objemu pórů organokovových sítí
Využití analyzátoru Anton Paar Autosorb iQ-MP pro automatické měření adsorpční izotermy při teplotě –185 °C pomocí kapalného argonu nebo jiných kryostatických zařízení.

Adsorpce VOC na vrstvě křemenných mikrovláken
Vývoj poloprovozního zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek.

Klasifikace vs. monitoring: V čem je rozdíl?
Rozdíl mezi klasifikací a monitoringem nejlépe vidíme na délce vzorkování, navzorkovaných objemech, počtu vzorkovacích míst a množství naměřených dat z jednotlivých vzorkovacích míst.

Dubajská policie využívá k identifikaci výbušnin plynovou chromatografii s analyzátorem tepelné energie
Článek se zaměřuje na to, jak dubajská policie používá plynovou chromatografii k přesné detekci výbušnin na místech činu.

Stav chemického průmyslu ČR v roce 2018
Článek shrnuje vývoj chemického průmyslu v EU a v České republice v roce 2018. Analyzují se klíčové ukazatele výkonnosti a produktivity a předkládá se jejich srovnání jak pro jednotlivá odvětví Nace (Nace 20, 21, 22), tak i pro chemický průmysl EU (Nace 20) a zpracovatelský průmysl ČR, který tvoří srovnávací základnu. V článku je zvláště komentován vývoj přidané hodnoty a produktivity práce v chemickém průmyslu ČR a jsou vymezeny základní parametry výkonnosti chemického průmyslu ČR v letech 2017 a 2018.

  • SHINE a ÚOCHB uzavřeli licenční smlouvu na přípravu izotopu Lu-177
  • Díky objevu vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR bude vývoj nových léků rychlejší a levnější
  • Biopalivo druhé generace – vědci z UniCRE prezentovali biopalivo z dřevní štěpky
  • Roland A. Fischer: „Podpora mladých, diverzity a internacionalizace fungují v jakémkoliv systému“
  • Josef Liška: Chemie pro budoucnost: Abychom byli schopni ji rozvíjet i nadále

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS – Speicální plyny
ANTON PAAR – Přístroje pro charakterizaci částic 
PRAGOLAB – Discovery day 2019
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2019
MERCI – Bezpečnostní skříně na tlakové lahve
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Přenosné čítače částic
CHROMSPEC – Suché vývěvy
INTERTEC – Refraktometry
TBA – Plastové obaly
Slovenská chemická spoločnosť – 71. Zjazd chemikov
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2019
VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Zařízení pro monitorování prostředí v izolátorech