MENU
CHEMAGAZÍN 3/2021

CHEMAGAZÍN 3/2021

Vyšlo: Června 2021
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 48
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Plyny

Výroba dicyklopentadienu v ORLEN Unipetrolu
V roce 2022 by měla být v ORLEN Unipetrolu dokončena realizace projektu technologie výroby DCPD, která předpokládá zpracování tzv. lehkého pyrolýzního benzinu v sérii čtyř rektifikačních kolon s předřazenou kaskádou reaktorů.

Optimální řízení spalovacího procesu s využitím laserových analyzátorů
Laserové spektroskopické analyzátory spalin Yokogawa TDLS8000 a nyní i TDLS8200 se svou rychlostí odezvy, prostorovým pokrytím, přesností a spolehlivostí mohou při vhodném začlenění do pokročilého řídicího algoritmu přispět k nižším emisím skleníkových plynů, bezpečnějšímu a ekonomičtějšímu spalování.

5 nejběžnějších problémů při výběru průtokoměrů plynů nebo kapalin
Nejčastější komplikace, se kterými se zákazníci společnosti D-Ex Instruments, s.r.o. potýkají při výběru správného přístroje.

Využití FTIR spektroskopie pro studium polutantů z chovů hospodářských zvířat
Kvantifikace zájmových látek pomocí FTIR metody za pomoci systému Matrix MG5 s programovým vybavením OPUS GA, jako jedna z nejperspektivnějších metod na přesné měření nízkých koncentrací polutantů v ovzduší.

Rychlá a snadná analýza mikroplastů infračerveným mikroskopem Shimadzu
Shimadzu představuje IRTracerTM-100, infračervený spektrofotometr s Fourierovou transformací, a AIM-9000 infračervený mikroskop, který je svou citlivostí jedničkou na trhu.

Analýza permanentních plynů a lehkých uhlovodíků v podání ventilového plynového chromatografu Agilent 8860
Analýza směsí permanentních plynů a lehkých uhlovodíků pomocí tříventilového GC systému Agilent 8860 je jednoduchou a přitom výkonnou platformou pro řešení všech aplikací podobného charakteru.

Plně automatické měření specifického povrchu přístrojem Macsorb®
Článek představuje Macsorb® – plně automatický BET analyzátor specifického povrchu, který je schopen měřit rychle a s vysokou přesností, což splňuje zvyšující se požadavky na urychlení vývoje a vysokou kvalitu v mnoha průmyslových oborech.

Využití simulačních přístupů k analýze a řízení rizik průmyslových procesů
Článek se zabývá riziky a nejistotami, které souvisí s řízením průmyslových procesů. Hlavním výstupem článku je představení cíleně vyvinutého softwarového nástroje, který využívá stochastickou simulaci rizik a nejistot podnikových procesů k podpoře optimálních manažerských rozhodnutí. 

  • Rozhovor s prof. Paškem z VŠCHT v Praze o projektu DCPD v ORLEN Unipetrolu
  • Nová generace víceplynových přenosných detektorů HONEYWELL BWTM série BW ICON
  • Švýcarské detektory plynů KIMESSA pro výbušné plyny a páry
  • Běžné, ale i na míu sestavené směsi plynů – Aplikace SPECIFY 1.0 nabízí zákazníkům řešení na míru
  • Je vaše laboratorní digestoř skutečně digestoří?

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS – Směsi speciálních plynů
METROHM – Demonstrační laboratoř
BLOCK Technology – Kovový laboratorní nábytek
SHIMADZU – Infračervený mikroskop
Yokogawa – Laserové analyzátory
SHIMADZU – FTIR spektrofotometr
GES CZ – Přenosné detektory plynů
LABIMEX CZ – Detektory plynů
D-Ex Instruments – Měření, regulace, detekce a rozvody plynů
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor povrchu
CHROMSPEC – Suchá vývěva
OPTIK INSTRUMENTS – FT-IR analyzátor plynů
MERCI – Skladování tlakových lahví
INTERTEC – Dechový analyzátor CO
PRAGOLAB – Přístroj pro GC-HRMS analýzu
HPST – Generátory provozních plynů
CHROMSPEC – Generátor čistých plynů
SsJMM – Škola hmotnostní spektrometrie 2021
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva
MERCK – Mikrobiální monitorování vzduchu