MENU
CHEMAGAZÍN 3/2023

CHEMAGAZÍN 3/2023

Vyšlo: Června 2023
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 40
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Plyny

Monitorování toxických látek v pracovním ovzduší pomocí infračervené spektroskopie

Příklad posouzení schopnosti MAX-iAQ systému měřit toxické HAP látky v pracovním ovzduší.

Analyzátory pro přesný a kvalitní monitoring kvality vzduchu

Použití analyzátorů společnosti Thermo Scientific™ k profesionálnímu monitorování kvality vzduchu.

Vodík jako nosný plyn GC – odpověď na nedostatek helia, navíc s enormními analytickými benefity

V článku je představen vodík nejen jako alternativa k heliu, ale především jako funkční řešení přinášející výhody, jako je vysoká separační účinnost a redukce analytického času.

Analýza mikroplastů ve vzorcích v okolí silnic pomocí Py-GC-MS

Popis kvalitativní a kvantitativní analýzy mikroplastů akumulovaných na krajnicích silnic pomocí metody Py-GC-MS.

Mixér Nephos™ pro míchání plynných směsí z kapalin

Představení značek automatizovaných systémů francouzského výrobce AlyTech pro míchání nebo ředění plynů a par kapalin za účelem vytvoření směsí plynů.

Namíchejte si atmosféru přímo v laboratoři

Výzkumná laboratoř Masarykovy univerzity v Brně si pořídila směšovač plynů typu GB 100 PLUS. K čemu jej využívají a jakou pro ně tento přístroj představuje pomoc, je obsahem rozhovoru s vědcem Martinem Toulem.

Vysoce přesné testování filtrů s minimálními nároky na obsluhu

Popis automatického systému pro testování a validování filtračních materiálů, vložek a masek při aplikacích ve výrobě, kontrole kvality i výzkumu a vývoji.

Charlie Chromeleon v novém kabátě

Prezentace novinek nejrozšířenějšího chromatografického software Chromeleon ve verzi 7.3.2.

Nový materiál mění s pomocí slunce oxid uhličitý na energii

Rozhovor s Pavlou Eliášovou z výzkumného centra CUCAM a Katedry fyzikální a makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě UK a také jednou ze tří letošních laureátek talentového programu L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.

První spin-off firma Univerzity Pardubice pomůže zavést screening rakoviny

Univerzita Pardubice založila proto svou první spin-off společnost a představila koncept klinické studie diagnostiky rakoviny slinivky na základě patentu prof. Holčapka.

Jsou jednoduché rotametry v dnešní době stále relevantní?

Článek se zabývá důvody, proč jsou rotametry stále používány, jaké je jejich použití v praxi, zhodnoceny jejich výhody a nevýhody a uvedeny skutečné příklady, kde se jim stále daří.

Achema Trends: Udržitelnost se stává hnací silou při výstavbě chemických závodů

Studie o výzvách, kterým čelí chemický průmysl na cestě směrem ke klimatické neutralitě.

Dále z obsahu:

  • Nová platforma přípravy vzorků pro GC
  • Uplatnění a výhody vakuové sušárny Memmert
  • Nový objev má šanci znovu přepsat učebnice chemie
  • Algoritmy umělé inteligence vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Lékařské fakulty UP v Olomouci výrazně pomáhají urychlovat vývoj protinádorových léčiv
  • ORLEN vstupuje na trh inženýrských služeb
  • Vodík jako příspěvek k dekarbonizaci ČR
  • Rafinerie na výrobu biopaliv v Rotterdamu nainstalovala nejvýkonnější vysokoteplotní elektrolyzér na světě
  • Konference: Hledáme chemické csty pro ukládání obnovitelné energie
  • Oxid uhličitý jako obnovitelná uhlíková surovina na vzestupu
  • LINDE a Heidelberg Materials vybudují velké zařízení na zachycování a zkapalňování uhlíku

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

LINDE GAS – Speciální plyny
SHIMADZU – FTIR systém
MEMMERT – CO2 inkubátor
NICOLET CZ – FTIR analyzátor plynů
PRAGOLAB – Analyzátory vzduchu
M. G. P. – Věda na středních školách
LIEBHERR – Chladicí a mrazicí technika
HPST – Generátory plynů
MERCI – Laboratorní digestoře a nábytek
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Systém pro testování filtrů
NEDERMAN – Prům. filtrace vzduchu
PRAGOLAB
 – Seminář MS v biofarmacii
VŠCHT PRAHAVěda Fest
CHROMSPEC – Suché vývěvy
D-EX – Měření a regulace průtoku kapalin a plynů
DENIOS – Skladování Li-Ion baterií
CHEMAGAZÍNKonference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv – VVKL 2023
VELETRHY BRNO – Veletrh MSV 2023
MERCK – Vybavení pro plynovou chromatografii