MENU
CHEMAGAZÍN 4/2019

CHEMAGAZÍN 4/2019

Vyšlo: Srpna 2019
Náklad: 3800 ks
Počet stran: 60
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Pevné a sypké látky

Charakterizace polymerů v nanoměřítku pomocí nano-FTIR
Využití technologie nano-FTIR mikroskopie pro elegantní a snadno použitelný způsob, jak získat infračervená (IR, FTIR) spektra s prostorovým rozlišením lepším než 10 nm.

Charakteristika dynamických mechanických vlastností kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny
Aplikační report, který dokládá, jak mohou být tepelně mechanické vlastnosti kompozitu s matricí dvojrozměrného uhlíkového vlákna a epoxidu charakterizovány pomocí modulárního kompaktního reometru (MCR) Anton Paar s přídavným lineárním motorem.

Nové trendy v oblasti Ramanovy spektrometrie
Prezentace nových technologií Bruker Optics založených na Ramanově spektrometrii – ručního spektrometru BRAVO, který měří spektra s velmi dobrou spektrální kvalitou, srovnatelnou se stolními přístroji a Ramanova mikroskopu Senterra II, který je schopen dosáhnout maximální flexibility při výběru excitační energie tak, aby byla selektivita Ramanovy spektrometrie co nejvíce potlačena.

Thermo Scientific Phenom Pharos – první STOLNÍ rastrovací elektronový mikroskop s Schottkyho katodou
Představení prvního stolního rastrovacího elektronového mikroskopu se Schottkyho autoemisním zdrojem elektronů, který vede zejména k podstatnému zlepšení ostrosti, kontrastu a rozlišení snímků, a to na méně než 2,5 nm, a dále umožňuje pracovat při zvětšeních až 1 000 000krát.

Využití analýzy velikosti a morfologie částic přístrojem Microtrac Sync pro R&D a QC aditivních výrobních procesů pro výrobu dílů práškovou metalurgií
Článek se zaměřuje na použití přístroje Microtrac Sync využívajícího dynamickou obrazovou analýzu a laserovou difrakci pro sledování tvarových parametrů kovových prášků. Kombinace těchto metod umožňuje sledovat a vyhodnocovat až 30 různých velikostních a tvarových parametrů.

Nový oscilační mlýn MM 500 – od okamžité pulverizace až po dlouhodobé mletí v rozsahu nanometrů
Nový přístroj fy Retsch, který je perfektní kombinací klasického oscilačního mlýnu a planetového kulového mlýnu. 

Generalizace pohybu částic v rotační peci
Výpočet disperzního koeficientu axiální disperze uvedený v tomto článku umožní přesnější simulaci distribuce dob prodlení v rotačních pecích či v rotačních míchacích bubnech pomocí disperzního modelu.

Čytři důvody proč nepoužívat motýlkové klapky při práci se sypkými látkami
Vysvětlení problematiky používání motýlových klapek a představení jejich alternativy v podobě nízkoprofilových klapek Orifice Silde Gate firmy Vortex.

  • IRSpirit - Infračervený spektrofotometr s fourierovou transformací
  • Metrohm spektrální analýza pevných látek na profesionální úrovni
  • Nové trendy v oblasti Ramanovy spektrometrie
  • Ramanův mikroskop RENISHAW dokáže identifikovat mikroplasty v životním prostředí
  • Pokročilá mikroskopická + LIBS analýza pro technickou čistotu dle VDA 19.1
  • Měření velikosti částic laserovou granulometrií s BETTERSIZER S3 PLUS
  • Vysokočisté kyseliny, zásady a rozpúšťadlá MERCK pre modernú inštrumentálnu analýzu
  • Digitalizace přebírá obchod s chemikáliemi
  • "Rád objevuji nové materiály" - rozhovor s doc. Zdeňkem Soferem z VŠCHT Praha

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

MERCI – Laboratorní nábytek a digestoř
ANTON PAAR – Reometry
NICOLET CZ – Ramanova spektroskopie
MILLTECH – Pružné příruby
SHIMADZU – FTIR spektrofotometr
METROHM – Ramanova spektroskopie
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor práškových materiálů
CHROMSPEC – Spektrofotometr
OPTIK INSTR. – FTIR a Ramanova spektroskopie
ALCHIMICA – Chemikálie
PRAGOLAB – Pozvánka na veletrh
RENISHAW – Ramanova spektroskopie
ANAMET – Rastrovací elektronové mikroskopy
TBA – Plastové obaly
LABIMEX CZ – Technologie pro průmysl a laboratoře
VERDER – Dynamický analyzátor obrazu
INTERTEC – Elektrická vícemístná tavička
CHEMAGAZÍN –Veletrh  LABOREXPO 2019
KOELN MESSE – Veletrh FILTECH 2019
Slovenská chemická spoločnosť – 71. Zjazd chemikov
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2019
VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Analytické chemikálie