MENU
CHEMAGAZÍN 4/2021

CHEMAGAZÍN 4/2021

Vyšlo: Srpna 2021
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 52
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Pevné a sypké látky

Příprava a charakterizace hnědých NIR pigmentů typu SrSn1–xMnxO3
Výsledky práce zaměřené na syntézu a charakterizaci perovskitových pigmentů odvozených od základní struktury SrSnO3.

Výběr správného mlecího systému pro pigmenty nebo jejich zpracování
Prezentace nejrůznějších způsobů mletí suchých prášků, které zásadně ovlivňují kvalitu vyráběného pigmentu, ale i hospodárnost a flexibilitu výrobního procesu.

Alternativní řešení pružných spojů potrubí a kompenzátorů
Je představen systém dvou nerezových přírub, do kterých se nasadí polyuretanový rukáv. V textu je dále podrobněji rozebraná problematika pružných spojů.

Inovativní použití ultrazvuku při výrobě barev a nátěrů
Prokázalo se, že zejména u látek v rozmezí několika nanometrů až několika mikrometrů se použití výkonného ultrazvuku ukázalo jako efektivní a účinné pro destrukci aglomerátů i agregátů a dokonce také primárních částic.

Měření distribuce velikosti a tvaru částic laserovým granulometrem Mastersizer 3000, Malvern Panalytical ltd.
Prezentace přístroje, který poskytuje přesná, robustní a spolehlivá data o granulometrickém složení vzorků.

Vliv teploty na sorpční kinetiku vlhkosti v mikrokrystalické celulóze
Cílem uveřejněné studie bylo sledovat kinetiku sorpce vlhkosti mikrokrystalické celulózy při různých teplotách.

Identifikace vstupních surovin uvnitř obalů s použitím ručního Ramanova spektrometru
Úspora nákladů se systémem Agilent Vaya.

Použití Magnometru při výběru vhodného dispergantu pro disperzi s práškovým stříbrem
V článku jsou představeny výsledky měření suspenze 60 hm % stříbrných plátků v nevodném médiu.

3P graviSorb
Představení plně automatického dynamického analyzátoru sorpce vodní páry, který měří izotermy a adsorpční a desorpční kinetiku pomocí přesných vah.

Vývoj českého chemického průmyslu v období pandemické krize Covid 19
Zhodnocení vývoje na chemický průmysl během pandemie Covid 19, ze kterého vyplynulo, že dopady této mimořádné situace byly nižší, než se zpočátku předpokládalo.

Chemická přeměna světového formátu
Bližší seznámení se s vědeckým týmem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který vytvořil a popsal unikátní způsob výroby metanolu.

  • Odpadní plasty se stávají novým materiálem pro stavebnictví
  • METROHM analýza pevných a sypkých látek jako z budoucnosti
  • Jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie?
  • Grafen a polyanilin ve 2D jako cesta k superkondenzátorům pro elektromobilitu
  • Kovová voda poprvé připravena v pozemských podmínkách
  • Solární nanopece umějí odstranit toxické plyny, generovat páru i vyrábět nanomateriály

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

MERCI – Laboratorní nábytek a vybavení
MILLTECH – Šoupata, klapky a plnicí hubice
MILLTECH – Bezprašný rukávový spoj
METROHM – Demonstrační laboratoř
NETZSCH – Laboratorní technika pro mokré a suché mletí
PRAGOLAB – Měření textury materiálu a charakterizace částic
SPECION – Plazmové zpracování vzorků
ANAMET – Analyzátory pro charakterizaci nanoobjektů
PRAGOLAB – Systém dynamické sorpce par
CHROMSPEC – Analyzátor kontaktního úhlu
INTERTEC – Tavička
HPST – Jednopozicový tlakový extrakční systém
OPTIK INSTRUMENTS – FTIR spektrometry a Ramanovy mikroskopy
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor částic a povrchů v disperzích
ČSBMB – XXVI. biochemický sjezd
FESTIVAL VĚDY – Zábavná laboratoř
SSJMM – Škola hmotnostní spektrometrie 2021
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva
VELETRHY BRNO – MSV 2021
MERCK – Integrovaný systém řízení zásob