MENU
CHEMAGAZÍN 4/2022

CHEMAGAZÍN 4/2022

Vyšlo: Srpna 2022
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 44
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Pevné a sypké látky

Rozpustnost: význam, měření a aplikace

Příspěvek se zabývá dvěma dynamickými metodami pro efektivní a reprodukovatelné stanovení údajů o rozpustnosti: metodou změny teploty a metodou přídavku rozpouštědla.

Střižný mlýn SM 300 foodGrade: Bezkontaminační mletí materiálu pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Společnost Retsch uvedla na trh nový střižný mlýn SM 300 foodGrade, který je ideální pro malovýrobu bylin a koření.

Posuzování kvality abraziv na základě velikosti a tvaru částic

Studie sledující změny vzorků korundu s přibývající mírou použití (počet aplikací prášku jako abraziva) přístrojem Bettersizer S3 Plus.

Eliminace netěsností pružných potrubních spojení při výrobě sypkých materiálů

Příspěvek uvádí dva praktické příklady řešení netěsností s využitím systému BFM®fitting.

Síla práškového reometru při výrobě baterií

Možnosti použití FT4 práškového reometru® jako víceúčelového přístroje, který umožňuje identifikovat a přesně kvantifikovat relevantní vlastnosti a definovat charakter prášku Li-ion baterie v komplexním měřítku.

Unikátní mikroskop atomárních sil nGauge pro analýzy polymerních a kompozitních materiálů

Příklad konkrétní aplikace nGauge AFM mikroskopu, který pouhými třemi klinknutími přinese s vysokou prostorovou přesností jak topografická, tak i mechanická data.

Novinky Thermo Fisher Scientific uvedené na ASMS 2022

Společnost Thermo Fisher Scientific představila během 70. konference Americké společnosti své nové přístroje pro hmotnostní spektrometrii.

Během studia na CEITEC jsem byla „yeswoman“, využívala jsem všechny příležitosti. Díky tomu nemám pocit, že by mi na mateřské něco utíkalo.

Rozhovor s Dominikou Nožičkovou z Laboratoře rentgenové mikro a nano tomografie na CEITEC VUT.

Stav chemického průmyslu ČR v roce 2021

Článek analyzuje vývoj chemického průmyslu v zemích Evropské unie a v České republice v posledních dvou letech.


Dále z obsahu:

  • Krüss představuje nový tenziometr a QC řešení pro testování smáčivosti
  • Jednodušší proces regenerace kostí: Vědkyně z CEITEC testuje unikátní kombinaci titanu a hydroxyapatitu
  • Jak skladovat nebezpečné látky bezpečně?
  • Ultracitlivé senzory na bázi grafenu
  • Ekologicky šetrné hydrogely ze syrovátky pomohou v boji proti suchu

Seznam inzerce

MERCI – Laboratorní vybavení
MILLTECH – Komponenty pro dopravu sypkých látek
MILLTECH – Pružná potrubní spojení
SHIMADZU – Infračervený mikroskop
CHROMSPEC – Analyzátor rtuti
TECHNOBIS – Analyzátor rozpustnosti
RETSCH – Ultraodstředivý mlýn
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor částic
NÜRNBERG MESSE – Veletrh POWTECH
ANAMET – Analyzátory pro charakterizaci nanoobjektů
PRAGOLAB – Analyzátory Micromeritics
INTERTEC – Tavička
HPST – Mikroskop atomárních si
PRAGOLAB – Analyzátor katalyzátorů
TRIGON PLUS – Laboratorní a poloprovozní přístroje a zařízení
CHEMAGAZÍNKonference pigmenty a pojiva
SSJMMŠkola hmotnostní spektrometrie
CEMCTVIP 2022
VELETRHY BRNOMezinárodní strojírenský veletrh
MERCK – Certifikované referenční materiály