MENU
CHEMAGAZÍN 5/2018

CHEMAGAZÍN 5/2018

Vyšlo: Října 2018
Náklad: 3700 ks
Počet stran: 58
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Biotechnologie a farmacie

At-Line testování homogenity farmaceutických tablet: Transmisní Ramanova spektroskopie
V této studii je demonstrována použitelnost transmisní Ramanovy spektroskopie pro CU testování tablet obsahujících paracetamol, manitol, laktózu, celulózu a magnesium stearát.

Lisování lepších tablet
Tato malá studie charakterizuje vliv změn ve složení formulace tablet na stlačitelnost a lubrikační vlastnosti modelového systému. Údaje jasně ukazují dopad přídavku modelové substance léčiva na pomocnou látku se změnami v tabletovatelnosti, kompaktovatelnosti a lubrikačním chování.

Měření sorpce vlhkosti farmaceutických materiálů technikou DVS
Prezentace využití možností přístrojového vybavení pro stanovení sorpce vodních par (DVS) při studiu sorpčních charakteristik pro API, excipienty, konečná složení produktů, tablet, kapslí a balicích materiálů.

Studium možné separace kyseliny fenyloctové z fermentačního média pomocí konvenční elektrodialýzy
Práce popisuje separaci kyseliny fenyloctové s využitím dvoustupňové elektrodialýzy, přičemž v prvním stupni byly z média odseparovány disociované anorganické ionty a kyselina fenyloctová. Ve druhém stupni byly od kyseliny fenyloctové odseparovány rozpuštěné anorganické ionty.

Přepnutí do nové perspektivy. Rozšíření analytických možností díky invertovanému konfokálnímu Ramanovskému zobrazování
V článku je na aplikačních příkladech z potravinářství a biologie dokumentována všestrannost invertovaného konfokálního Ramanovského zobrazování. Pomocí korelativních mikroskopických metod, jako je např. fluorescenční mikroskopie, je možné dále zvyšovat analytický potenciál invertované konfokální Ramanovské mikroskopie.

mikro-RNA nanočástice pro tlumení genů: měření velikosti a potenciálu zeta pomocí technologie rozptylu světla
Cílem tohoto článku bylo poukázat na to, že analyzátor Litesizer™ 500 (Anton Paar) poskytuje rychlé a přesné výsledky i přes velmi nízkou koncentraci a objem vzorku.

 • Nový CD mikrodestičkový analyzátor EKKOTM od Bio-Logic SAS
 • Novinky v LC-MS Thermo Scientific
 • Mikro LCMS systém nové generace: Shimadzu NEXERA MIKROS
 • Nový Q-TOF firmy SHIMADZU: LCMS-9030
 • Ultračistá voda v novém kabátě aneb německá kvalita za dostupnou cenu
 • Dvojité rukavice v aseptických zónách – Systém dvou barev: inovující a zaručující bezpečnost
 • Nová cesta, jak řídit magnetické a elektronické vlastnosti molekul
 • Beton propouštějící světlo a probiotika pro onkologické pacienty ocenila grantem Evropská komise
 • Geneticky modifikovaný ječmen umí produkovat lidský antimikrobiální peptid – Metodu vyvinuli olomoučtí vědci
 • Studium kalixarenů na Heyrovského ústavu
 • V Heyrovského ústavu popsali dosud neznámý vliv na kinetiku štěpení vazeb mezi uhlíkem a vodíkem
 • Praha má díky nanotechnologii Funkčních Nátěrů FN® nejúčinnější čističku ovzduší na světě

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

SHIMADZU – Výročí 50. let
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
TRIGON PLUS – Přístrojové vybavení a služby pro čisté prostory
P-LAB – Nový katalog Chemikálie pro laboratoř 2019
P-LAB – Přístroje a chemikálie
MERCI – Klimatická komora
NICOLET CZ – Ramanova a FTIR spektroskopie
M. G. P. – Analyzáto
AMEDIS – Vybavení pro farmaceutické testování a R&D produkci
PRAGOLAB – Reometr
MESSE FRANKFURT – Veletrh cleanzone 2018
BIOING – Laboratorní vybavení
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Ramanův mikroskop v invertovaném uspořádání
INTERTEC – Vysokotlaké reaktory
SHIMADZU – LC-MS systém
OPTIK INSTRUMENTS – FTIR, NIR a Ramanovy spektrometr
LABICOM – Systém na přípravu ultračisté vody
ČERPADLA KOUŘIL – Peristaltická čerpadla
CHROMSPEC – Spektrofotometr
TRIGON PLUS – Technologie pro přípravu čisté vody
DENIOS – Ekologie & bezpečnost
CONFORMAT – Vybavení čistých prostor
TBA – Plastové obaly
MESSE DÜSSELDORF – Veletrh VALVE WORLD EXPO 2018
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2018 
MERCK – Laboratorní a výrobní materiály