MENU
CHEMAGAZÍN 6/2018

CHEMAGAZÍN 6/2018

Vyšlo: Prosince 2018
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 48
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Kontrola a ochrana životního prostředí

Jak zajistit správné výsledky stanovení těžkých kovů v průmyslových vodách?
Popis správných pracovních postupů při analýze průmyslových vod s použitím přístrojů firmy HACH.

Izolace barviv z odpadních vod z barvení bavlny a možnosti jejich dalšího použití v drogistických výrobcích
V této práci byly ověřeny dva různé postupy odbarvení použitých barvicích lázní z barvení bavlny, konkrétně méně účinný konvenčně používaný postup využívající anorganický koagulant síran hlinitý a mnohem účinnější postup dle patentu Univerzity Pardubice, kombinující účinek iontových kapalin s anorganickými koagulanty.

Generační srovnání lehkých užitkových vozidel z pohledu emisí NOx v reálném provozu
Experimentem bylo zjištěno, že užitkové vozidlo dané modelové řady spadající do emisní kategorie Euro 2 (vůz A) mělo 2,3krát vyšší emisní faktor NOx v městském provozu, než vozidlo náležející do kategorie Euro 5 (vůz B).

Vývoj specializovaných deemulgátorů – Měření reologie rozhraní u ropných emulzí
Metodou oscilující kapky byl zkoumán vliv různých deemulgačních systémů na strukturně mechanickou pevnost rozhraní asfaltén/toluen – voda.

Fungicídy pre chemickú ochranu dreva s možnosťou ich využitia aj pre antimikrobiálné účely
Všeobecný přehled o přípravcích na ochranu dřeva a ochranu proti plísním dodávaných na český a slovenský trh.

Charakteristické vlastnosti geopolymerní pěny lehčené peroxidem vodíku
V tomto článku byl představen materiál, který má ambice konkurovat již známým a zavedeným materiálům. Lze ho podle různých kritérií srovnávat s jinými lehčenými materiály, jako je lehčený polystyrén, pěnové sklo nebo lehčený kalciumsilikát.

První prokázání „nano-fragmentace‟ plastového odpadu ve vodě v přírodních podmínkách za použití dynamického rozptylu světla in situ
Tento článek je založen na publikaci „Mořský plastový odpad: neanalyzovaná nano-frakce“ J. Gigault a kol., v níž je poprvé prokázán nepopiratelný důkaz výskytu nanoplastů v důsledku degradace mikroplastů slunečním světlem, v kontrolovaných a environmentálně reprezentativních podmínkách. 

  • Nový spektrofotometr CARY 3500 znásobí možnosti měření
  • Nové reaktivní mořidlo na dřevo
  • Acclaim Carbamate - kolona pro analýzu karbamátů
  • Nebojme se automatické analýzy
  • Ekologizace průmyslu je nutná, nesmí však být likvidační - rozhovor s finančním ředitelem Lovochemie a.s. Janem Stoklasou

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

HACH LANGE - Přístroje pro on-line a laboratorní analýzu vod
ANALYTIKA – Referenční materiály
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
HPST – UV-Vis spektrofotometr
P-LAB – Nový katalog Chemikálie pro laboratoř 2019
LINDE GAS – Konfigurátor pro směsi speciálních plynů
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Analyzátor tvaru kapky
INTERTEC – Vysokotlaké reaktory
NÜRNBERG MESSE – Veletrh POWTECH / PARTEC 2019
MERCI – Bezodtahové digestoře a laminární boxy 
CARBON INSTRUMENTS – Analyzátor pro životní prostředí
PRAGOLAB – Iontový chromatograf
TBA – Plastové obaly
CHROMSPEC – Suchá vývěva
ČSPCh – Konference ICCT 2019
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2019
MERCK – Systém pro přípravu čisté vody