MENU
CHEMAGAZÍN 6/2021

CHEMAGAZÍN 6/2021

Vyšlo: Prosince 2021
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 48
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Ochrana a kontrola životního prostředí

Nová odpadová legislativa a její dopady
Smyslem nové právní úpravy v odpadové legislativě je uchopení problematiky jako celku od předcházení vzniku odpadů přes využívání až k odstraňování odpadů a zároveň implementace nové evropské legislativy v dané oblasti.

Návrh rozšíření současných doporučení ISFG pro oblast forenzního zkoumání živočišných vzorků
V příspěvku je definováno rozšíření současných doporučení ISFG pro oblast forenzního zkoumání živočišných vzorků.

Systém tRNA-Proline–CR pro druhovou identifikaci velkých kočkovitých šelem pomocí délkových polymorfizmů
Popsaný polymorfní systém tRNA-Proline – CR je technicky nenáročný postup, který při vysoké citlivosti dokáže odlišit všechny druhy velkých kočkovitých šelem, jež se používají v přípravcích tradiční čínské medicíny.

Využití superkritické fluidní chromatografie pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině
Shimadzu přišlo s velmi zajímavou alternativou oproti klasickému LC-MS/MS pro stanovení pesticidů. SFC je označována jako zelená technologie. Při provozu takového přístroje je totiž minimalizována spotřeba rozpouštědel.

Kontrola kvality pesticidů laserovými granulometry Bettersize
V příspěvku je popsáno měření distribuce velikostí částic u vzorků koncentrovaných suspenzí laserovou difrakcí. Jsou porovnány běžné hodnoty velikostí a distribuční křivky velikostí částic při vyhodnocování kvality vzorků pesticidů pro optimalizaci mlecích procesů a výrobu optimálního pesticidu pro danou aplikaci.

Optimalizace GC/MS analýzy polutantů životního prostředí (PAHů) v komplexních matricích
Použití systému Agilent GC/MS s jednoduchým i trojitým kvadrupólem společně s technologiemi, jako jsou JetClean, zpětný proplach kolony (Backflush) a 9mm extrakční čočka v iontovém zdroji, které vykazují velmi vysokou stabilitu a prokazatelně snižují potřebu čištění iontového zdroje a celkové údržby systému.

Fascinují ho metaloproteiny. Hledá a naplňuje výzvy, které vše posouvají dopředu. Není to lehké, ale fascinující, a o to jde
Rozhovor s kvantovým chemikem doktorem Martinem Srncem, jehož teenagerovské chemické začátky doma v dílně a sklepě jej postupně dovedly až k výpočetním klastrům.

Vědci z CEITEC pracují na průlomové produkci energie s nulovými emisemi za pomoci studené fúze vodíku a palladia
Rozhovor s Janem Macákem z CEITEC VUT, který vede tým vědců mezinárodního projektu HERMES zabývajícího se průlomovou produkcí energie s nulovými emisemi pomocí studené fúze systému vodík – palladium.

Dále z obsahu:

  • Neškodí nanomateriály živým buňkám? Zjistí to spolehlivé testy
  • Nový materiál pro kondenzátory je vysoce stabilní a ekologicky šetrný
  • Škvára jako podklad pro silnice – vědci zkoumají, co se zbytky ze spaloven
  • Jak skladovat hořlaviny ve skladových halách bezpečně a podle předpisů?

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

HACH – Elektrochemické analyzátory
SHIMADZU – GCMS-TQ systém
MEMMERT – Vodní lázeň
METROHM – Demonstrační laboratoř
Forenzní DNA servis – DNA/RNA analýzy
TRIGON PLUS – Přístroje pro laboratoře a výrobu
SHIMADZU – TOC-L přístroj
SKALAR – Průtokový analyzátor
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Přístroj pro měření velikosti částic
CHROMSPEC – Analyzátor rtuti
MERCI – Oběhový chladič
HPST – GC/MS systémy
ANALYTIKA – Referenční materiály
INTERTEC – Měřicí přístroje
CHEMAGAZÍN – Veletrh LABOREXPO
MERCK – Rozpouštědla