MENU
CHEMAGAZÍN 6/2022

CHEMAGAZÍN 6/2022

Vyšlo: Prosince 2022
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 44
PDF downloadStáhněte si celý časopis ve formátu PDF
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání využijte formulář OBJEDNÁVKA ČASOPISU.
Téma vydání: Ochrana a kontrola životního prostředí

Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů.

Aktivní infiltrační vrstva pro přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami
Práce se zabývá přiblížením dílčích zájmových oblastí výzkumu během realizace projektu aplikovaného výzkumu.

GC/MS analýza organických kontaminantů s využitím unikátního iontového zdroje Agilent HydroInert s vodíkem jako nosným plynem
V článku jsou popsány výsledky analýzy středně těkavých látek organických kontaminantů pomocí instrumentace Agilent GC/MS s jednoduchým a trojitým kvadrupólem s HydroInert iontovým zdrojem a vodíkem jako nosným plynem. 

Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy
Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s pokročilými a vysoce citlivými GC a GC-MS přístroji.

Uplatnění elektronových mikroskopů při studiu půdního znečištění
Díky elektronové mikroskopii jsou výzkumníci schopni určit, zda se kontaminující prvek vyskytuje ve snadno rozpustných, nebo naopak nerozpustných formách.

Třídění v kapénkové mikrofluidice na základě analýzy obrazu
Představení systému ODIN pro obrazovou analýzu v reálném čase, který umožnil poprvé aktivně manipulovat zkoumaným systémem za běhu. Jako příklad aplikace je uvedeno určování počtu buněk v kapénce.

Thermo Scientific EXTREVA ASE – nový systém pro extrakci a zakoncentrování vzorků
Automatizace celého pracovního postupu přípravy vzorků pomocí EXTREVA ASE Accelerated Solvent Extractor od firmy Thermo Fisher Scientific, který je novou generací systému pro zrychlenou extrakci rozpouštědlem.

Chemie musí chránit životní prostředí, říká držitel Prémie Otto Wichterleho
Rozhovor s Jiřím Henychem z Ústavu anorganické chemie AV ČR, který vyvinul prášek, pro neutralizaci znečišťujících látek.

Konference DECARB 2022 „Dekarbonizace energeticky náročných odvětví“
V rámci oficiálních akcí českého předsednictví se uskutečnila konference DECARB2022, jejíž součástí byla diskuse a prezentace o širokém spektru legislativních, environmentálních, technologických, výzkumných a vývojových aspektů dekarbonizace.

Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky?
Prezentace záchytných van, bezpečných skříní na nebezpečné látky a sorbentů DENSORB pro čisté pracoviště společnosti DENIOS.


Dále z obsahu:

  • Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy
  • Přírodní rozpouštědla: SOLVAGREEN®
  • Robotizace v laboratoři
  • Bezúdržbový senzor rozpuštěného CO2
  • ORLEN Unipetrol otevřel novou výrobní jednotku a stal se jedním ze čtyř největších producentů dicyklopentadienu v Evropě
  • Explosia investuje do technologií i do lidí

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce

HPST – Systém Agilet GC/MSD
M. G. P. – Laboratorní spotřební materiál
SHIMADZU – TOC-L přístroj
METROHM – Cena METROHM 2023
MERCI – Laboratorní chladič
METROHM – Systém pro analýzu odpadních vod
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Zobrazovací mikrofluidní systém
ANALYTIKA – Nový CRM
HAMILTON – Arc senzory
SKALAR – Automatizace analýzy vody
ANTON PAAR – Mikrovlnný rozkladný systém
TRIGON PLUS – Laboratorní přístroje
CHROMSPEC – Kompaktní analyzátor rtuti
NADACE EXPERIENTIA – Cena pro studenty Via Chimica
MERCK – Spotřební materiál a chemikálie pro PFAS analýzy