MENU

Profil

Základní informace
 • Dvouměsíčník
 • Rozesílán zdarma čtenářům v ČR a SR na základě objednávky
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice
Profil časopisu

Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. 

Obsahuje odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie. Jednotlivá vydání jsou tématicky zaměřena na různé oblasti chemie. Časopis dále obsahuje krátké informace o výrobním a laboratorním zařízení, monitor zpráv z chemie a nejvýznamějších chemických podniků, kalendář plánovaných veletržních, výstavních, konferenčních akcí a seminářů v ČR i zahraničí. Texty jsou uveřejňovány v české jazyce a ve slovenštině.

Časopis CHEMAGAZÍN je vydáván od r. 1991, ISSN 1210-7409.

Čtenářský profil – Pracovníci výrobně-technického managementu, technologických odd., údržby, procesní a laboratorní kontroly a analýzy, výzkumu a vývoje, ve firmách a organizacích zabývajících se výrobou, obchodem nebo výzkumem a vzděláváním ve všech chemických oborech, vč. petrochemie, farmacie, biotechnologií, strojírenství, ochraně životního prostředí, potravinářství, atp.

Obory – Chemie, petrochemie, farmacie, biochemie, biotechnologie, úprava vody, elektrochemie,  agrochemie, konstrukční materiály, laboratorní praxe, ochrana životního prostředí.

Cílové skupiny – Technologové výroby, technici údržby, výzkumní a vývojový pracovníci a vědci, školští a univerzitní profesoři, studenti (VŠ, SŠ, ZŠ), specialisté, obchodníci, podnikatelé, podnikatele a soukromé osoby, na pozicích středního a vyššího technického managementu s výkonou a rozhodovací pravomocí, nákupčí, odborný a technický personál ve výrobě, údržbě a laboratořích.

Jednotlivá vydání časopisu jsou umístěna na web stránkách časopisu ve formátu PDF,  fulltextově indexovaném internetovými vyhledávacími servery.

Náklad a distribuce
 • 3300–3500 výtisků/vydání
 • Časopisy jsou zasílány jmenovitě na konkrétní čtenáře na základě jejich objednávky
 • Počet čtenářů cca 3 tisíce
 • Distribuci zajišťuje externí distribuční firma (SEND předplatné s.r.o.) prostřednictvím České pošty
 • Do větších výrobních firem, univerzitních a vědeckých institucí je rozesíláno zároveň i několik desítek kusů na různá pracoviště
Formát časopisu
 • Rozměr – DIN A4
 • Počet stran – 32–68
 • Tisk – Ofsetový, čtyřbarevný
 • Papír – Vnitřní listy 90 g křída matná, obálka a předsádka 135 g křída lesklá, lakovaná obálka
Vydavatel

CHEMAGAZÍN s.r.o., IČO 28785886

Redakce časopisu je pořadatelem veletrhů LABOREXPOPROCESEXPO, Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv, Konference pigmenty a pojiva. CHEMAGAZÍN je mediálním partnerem Svazu chemického průmyslu ČR a řady domácích i zahraničních veletržních a konferenčních událostí.