MENU

Vydavatel a redakce

Vydavatel

CHEMAGAZÍN s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Par­du­bi­ce
IČO: 28785886, DIČ: CZ28785886
Tel.: 603 211 803
info@chemagazin.cz

Šéfredaktor

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
T: 604 896 480,  kvetoslava.stejskalova@chemagazin.cz

Inzerce a výroba

Tomáš Rotrekl
T: 603 211 803,  tom@chemagazin.cz

Odborná redakční rada

  • Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Univerzita Pardubice, FCHT,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
  • Prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil,  ÚFCH J. Heyrovského AV CŘ, v.v.i.
  • Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Univerzita Karlova, PřF,  Kat. fyzikální a makromolekulární chemie
  • Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph. D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, děkanát FCHI
  • Ing. Michal Babič, Ph. D.,  BIOCEV
  • Ing. Jan Neuman, Ph. D., NenoVision, s.r.o., Optik Instruments, s.r.o.
  • Ing. David Kubička, Ph. D.,  Technopark Kralupy VŠCHT Praha
  • Ing. Karel Svoboda,  Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
  • Doc. Ing. Václav Koza, CSc., (důchodce, dříve VŠCHT)

Jazyková korektura

Ing. Dana Rotreklová

Tisk

TRIANGL, a.s., Praha

Spolupráce na distribuci časopisu na Slovensku

INTERTEC s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, SK
www.laboratornepristoje.sk

O vydavateli

CHEMAGAZÍN s.r.o. - vydavatel časopisu CHEMAGAZÍN je zároveň organizátorem veletrhu LABOREXPO a PROXESEXPO , Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčivKonference pigmenty a pojiva.

Společnost se mimo výše uvedené hlavní činnosti zabývá grafickou přípravou a výrobou propagačních materiálů, tiskovin a knižních publikací jako např.: 30 let Svazu chemického průmyslu ČR (2023),  25 let Svazu chemického průmyslu ČR (2017), SYNTHESIA 1995–2013 (2015), sborníky Konference pigmenty a pojiva (2014–2022), beletrie - Ždichynec B.: Žízeň v srdci spící (2015), O člověku jinak (2018).