MENU

Vydavatel a redakce

Vydavatel

CHEMAGAZÍN s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Par­du­bi­ce
IČO: 28785886, DIČ: CZ28785886
Tel.: 603 211 803
info@chemagazin.cz

Šéfredaktor

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
T: 604 896 480,  kvetoslava.stejskalova@chemagazin.cz

Inzerce a výroba

Tomáš Rotrekl
T: 603 211 803,  tom@chemagazin.cz

Odborná redakční rada

  • Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Univerzita Pardubice, FCHT,  Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
  • Prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil,  ÚFCH J. Heyrovského AV CŘ, v.v.i.
  • Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Univerzita Karlova, PřF,  Kat. fyzikální a makromolekulární chemie
  • Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph. D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, děkanát FCHI
  • Ing. Michal Babič, Ph. D.,  BIOCEV
  • Ing. Jan Neuman, Ph. D., NenoVision, s.r.o., Optik Instruments, s.r.o.
  • Ing. David Kubička, Ph. D.,  Technopark Kralupy VŠCHT Praha
  • Ing. Karel Svoboda,  Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
  • Doc. Ing. Václav Koza, CSc., (důchodce, dříve VŠCHT)
  • Ing. Miloslav Rotrekl (důchodce, dříve CHEMAGAZÍN)

Jazyková korektura

Ing. Dana Rotreklová

Tisk

TRIANGL, a.s., Praha

Spolupráce na distribuci časopisu na Slovensku

INTERTEC s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, SK
www.laboratornepristoje.sk

O vydavateli

CHEMAGAZÍN s.r.o. - vydavatel časopisu CHEMAGAZÍN je zároveň organizátorem veletrhu LABOREXPO , Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčivKonference pigmenty a pojiva.

Společnost se mimo výše uvedené hlavní činnosti zabývá grafickou přípravou a výrobou propagačních materiálů, tiskovin a knižních publikací jako např.: 30 let Svazu chemického průmyslu ČR (2023),  25 let Svazu chemického průmyslu ČR (2017), SYNTHESIA 1995–2013 (2015), sborníky Konference pigmenty a pojiva (2014–2022), beletrie - Ždichynec B.: Žízeň v srdci spící (2015), O člověku jinak (2018).