MENU

Pokyny pro autory

Autorům příspěvků do časopisu CHEMAGAZÍN doporučujeme prostudovat Pokyny pro autory.

Poplatek za uveřejnění, vyžadovaný u příspěvků navázaných na grantové projekty hrazené GA ČR, univerzitami nebo výzkumnými či akademickými institucemi, činí 3.500 Kč dez DPH.