MENU

Archiv časopisu

CHEMAGAZÍN 6/2020

Téma čísla: Kontrola a ochrana životního prostředí Možnosti separace obtížně odbouratelných kyselých kontaminantů z vod produkovaných lokálními zdroji znečišťováníByla vyvinuta technika účinné …

CHEMAGAZÍN 5/2020

Téma čísla: Farmacie a biochemie Měření viskozity roztoků metylcelulózy používaných při výrobě farmaceutických produktůCílem uveřejněné práce bylo stanovit a doložit průtokové a viskozitní křivky pro …

CHEMAGAZÍN 4/2020

Téma čísla: Pevné a sypké látky Granulární teplota a disperzní koeficientSpojitost mezi disperzním koeficientem a granulární teplotou sypké látky. Klapky Vortex Seal Tite – řešení pro výrobce …

CHEMAGAZÍN 3/2020

Téma vydání: Plyny Možnosti využití vodíku v průmyslových procesechPříspěvek o možnostech vodíku, jako významného nosiče energie, jehož potenciál není v průmyslu doposud plně využit. Evropská …

CHEMAGAZÍN 2/2020

Téma vydání: Kapaliny Netradiční kolonové formáty v HPLCPříspěvek o vývoji nových formátů separačních médií pro HPLC, která umožní zrychlení separací a uplatní se při vývoji multidimenzionálních …

CHEMAGAZÍN 1/2020

Téma vydání: Tepelné procesy Nový způsob výroby ovocných destilátů řízenou rektifikacíPříspěvek o pokroku v technologii výroby ovocných destilátů. Diana 700: ASTM D86 – program testování …